top of page
Nasz pierwszy plakat

Radomska Szkoła Wing Tsun Kung Fu rozpoczęła działaność treningiem inauguracyjnym w dniu          6 września 2011. Szkoła pierwotnie należała do PSWT i trening inauguracyjny poprowadził główny instruktor stowarzyszenia Marek Mikulski (wtedy 4 st. mistrzowski). We wrześniu 2011 r. zapisali się pierwsi uczniowie. 

W październiku treningi w radomskiej szkole rozpoczął dzisiejszy asystent Zbigniew Towarek obecnie posiadacz 11-go stopnia uczniowskiego.

W dniach 1-2 grudnia 2011 r. uczniowie radomskiej szkoły wzięli udział w pierwszym seminarium z Sijo Leung Tingiem. Byli to Jacek Towarek i Marcin Szczęsny, obydwaj otrzymali po seminarium pierwsze stopnie uczniowskie. Były to jednocześnie pierwsze stopnie w naszej szkole.

Uczniowie radomskiej szkoły od samego początku jej istnienia bardzo aktywnie brali udział we wszelkiego rodzaju obozach i seminariach. Już w lutym 2012 r. Zbyszek Towarek i Agata Latała wzięli udział w dorocznym zimowym obozie w Zakopanem. 

W dniu 28.05.212 r. uczniowie po raz pierwszy zaprezentowali swoje umiejętności szerszej publiczności biorąc udział w organizowanym przez Policję festynie "Mundurowi dzieciom" z okazji Dnia Dziecka w Pionkach.

W dniu 6.09.2012 r. w pierwsza rocznicę istnienia szkoły zorganizowaliśmy pierwsze seminarium w Radomiu. Trening dla uczniów radomskiej szkoły oraz zaproszonych gości z innych szkół walki poprowadził Sifu Marek Mikulski

W lutym 2013 r. z inicjatywy ówczesnego Komendanta Posterunku Policji w Pionkach w czasie zimowych ferii zostały zorganizowane dwutygodniowe warsztaty samoobrony dla kobiet. (http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/powiat-radomski/art/8594114,z-tymi-kobietami-lepiej-nie-zadzierac,id,t.html). Zajęcia tak spodobały sie paniom, że w dniu 6.03.2013 r. otworzyliśmy filię szkoły w Pionkach. Filia funkcjonowała do wakacji 2013 r.

W dniu 18 czerwca 2017 r. zorganizowaliśmy nasz pierwszy spływ kajakowy. Pokonaliśmy rzekę Radomkę od Brzózy do Ryczywołu

W dniu 30 sierpnia 2017 r. Radomska Szkoła Wing Tsun odłączyła się od struktur organizacyjnych PSWT. Obecnie jesteśmy niezalezna szkołą nauczającą stylu Wing Tsun Kung Fu

Podczas całej naszej dotychczasowej działalności uczniowie systematycznie biorą udział w obozach, seminariach. Podwyższając swoje umiejętności. Wychodzimy z zasady, że szkoła ma nie tylko uczyć sztuki walki ale również budować pozytywne relacje międzyludzkie. Dlatego też organizujemy dla uczniów szkoły różnego rodzaju atrakcje takie jak wspólne wyjścia w ramach naszych wewnętrznych rocznic, jak też wycieczki czy spływy kajakowe. Współpracujemy również z lokalnymi podmiotami (Policja, Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach) przy prowadzeniu warsztatów i kursów samoobrony zarówno otwartych jak też dla wybranych grup społecznych np. pracowników Zakładów Tytoniowych w Radomiu.  Wspieramy idee Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy od kilku lat systematycznie przekazując wouchery na licytację. Bierzemy udział w różnego rodzaju ewentach dając pokazy tradycyjnego kung fu.   

Warsztaty samoobrony w Białobrzegach
Warsztaty samoobrony dla Zakładów Tytoniowych w Radomiu
Wspólny trening z Sekcją karate w Szydłowcu

Warsztaty z samoobrony w Białobrzegach

Warsztaty z samoobrony dla Imperial Tabacco w Radomiu

Pokazowy trening dla szkoły Karate w Szydłowcu

RADOMSKA SZKOŁA WING TSUN KUNG FU
bottom of page