Informacja o płatnościach

Instruktor Radomskiej Szkoły Wing Tsun Kung Fu prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą

Marcin Grzywacz REMKAS

adres firmy: ul. Mickiewicza 55/41, 26-670 Pionki

NIP 851-140-15-37

Płatności można dokonywać gotówką jak również przelewem  na konto:

Nest Bank S.A ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa

nr konta 

34 2530 0008 2039 1062 5081 0001

Koszt treningów to 120 zł. miesięcznie