top of page

Informacja o ubezpieczeniu

W celu podniesienia standardów związanych z bezpieczeństwem na zajęciach oraz kompleksową ochroną ćwiczących zwróciłem się do PZU SA z propozycją oszacowania oferty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uczniów radomskiej szkoły Wing Tsun.

W odpowiedzi otrzymałem informację, o możliwości indywidualnego ubezpieczenia się ćwiczących od odpowiedzialności

za spowodowane urazy u współćwiczących w czasie zajęć i w związku z zajęciami. Koszt takiego ubezpieczenia waha się w wysokości ok 150 zł. Dokładny szacunek jest jednak sprawa indywidualna ubezpieczającego gdyż TU PZU SA stosuje różnego rodzaju zniżki np w przypadku gdy ubezpieczający ma już w PZU inną polisę. Z uwagi na powyższe w celu uzyskania dokładnych informacji lub zawarcia polisy proszę kontaktować się z agentem ubezpieczeniowym Panem 

Pawłem JAROSZEK tel 660187242

Nadmieniam jednakże, że wykupienie ubezpieczenia jest dobrowolne i będzie się odbywało przez agenta TU PZU SA

 a nie przez instruktora szkoły. 

bottom of page